Συντεταγμένες Φλώρινα

Γεωγρ. πλάτος: 40.784526o
Γεωγρ. μήκος: 21.413122oΒρες συντεταγμένες περιοχής με ένα κλικ

Περιοχή στον χάρτηΠλήρης Οθόνη